Este oficial: A fost aprobată strategia naţională de vaccinare

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat, joi, că în şedinţa  de Guvern a fost aprobată strategia naţională de vaccinare.

În şedinţa de guvern de joi a fost aprobată hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

„Actul normativ prevede ca, normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 să fie stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătăţii, al Ministrului Afacerilor Interne, al Ministrului Apărării Naţionale şi al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile domeniilor respective.

Conform documentului, centrele de vaccinare împotriva COVID-19, altele decât cele din cadrul unităţilor sanitare, vor funcţiona, în scop profilactic, ca structuri fără personalitate juridică în coordonarea Ministerului Sănătăţii pentru asigurarea imunizării populaţiei”, a sus Tătaru.

Locaţia centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se va stabili prin ordin al ministrului sănătăţii cu consultarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Fondurile necesare organizării şi funcţionării centrelor de vaccinare se suportă din bugetele instituţiilor şi ministerelor implicate, conform activităţilor în responsabilitate, prevăzute în Strategie.

Lasă un răspuns